Josh Sundquist หนุ่มพิการกลายมาเป็นนักกีฬาสุดเก่ง

Josh Sundquist ต้องสูญเสียอวัยวะตั้งแต่อายุ 10ขวบ ด้วยโรคมะเร็งกระดูก ต่อมาเขาได้รับการรักษาเมื่ออายุ 13 จนรักษาตัวได้ประมาณ 3 ปี เขาเริ่มฝึกกีฬาสกี รวมถึงออกกำลังกายฟิสเนตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เขามีสุขภาพร่างกายบึกบึนไม่ต่างกจากคนปกติ ปัจจุบันเขาเป็นักพาราลิมปิกสกีของทีมชาติสหรัฐฯ รวมถึงยังเป็นขวัญใจของผู้พิการทั้งหลายอีกด้วย