เราไม่ทิ้งกัน เริ่มโอนเงิน 5,000 บาท รอบ 2 วันที่ 13-14 อีก 6 แสนราย


จากมาตรการเยี่วยาผู้ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว และ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 โดยผู้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ รอบ 2 จากการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะได้รับเงิน 5,000 บาทโดยจะเริ่มทยอยโอนเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 13-14 เมษายน นี้ อีกประมาณ 6 แสนราย ซึ่งระหว่างนี้จะมีการทยอยแจ้งผลของผู้ที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบผ่าน SMS ด้วย

ก่อนหน้านี้ ในวันที่ 8-10 เมษายน ที่ผ่านมา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบของรอบแรกได้รับเงินเข้าบัญชีไปแล้ว 1.6 ล้านคน